Čo je rakovina močového mechúra

Rakovina močového mechúra patrí na prvé počutie medzi raritnejšie diagnózy, ale pri jej diagnostikovaní platia rovnaké úskalia ako pri iných onkologických ochoreniach: chýbajúca osveta o rizikových faktoroch, správne načasovaný prechod od urológa k onkologickému špecialistovi a žiaľ, na Slovensku, aj chýbajúca inovatívna liečba pacientov v pokročilých štádiách, ktorá je v Európe bežným štandardom.

Slovensko vs. karcinóm močového mechúra

Ročne diagnostikujeme na Slovensku cca. 800 nových prípadov tohto ochorenia, čo nás radí medzi krajiny so stredným výskytom (Strom zdravia, MUDr. Michal Šarafín) Karcinóm močového mechúra patrí medzi najčastejšie ochorenia, s ktorými sa urológovia stretávajú v každodennej praxi. V Európe sa ročne karcinóm močového mechúra diagnostikuje približne u 120 tisíc mužov a žien. (Anticancer fund)

Podľa údajov z Národného onkologického registra SR z roku 2003 išlo o 5. najčastejšie nádorové ochorenie u mužov a 13. najčastejšie ochorenie u žien.

Urotelové karcinómy patria medzi nádory močového mechúra. Najčastejším príznakom je krv v moči, s ktorou prichádzajú pacienti k urológom, no v pokročilom štádiu patria do rúk onkológov. Dôležitou pomocou pacientom je zlepšenie dostupnosti diagnostiky, liečby, ako aj aktualizácia koncepcie onkologickej starostlivosti o uro-onkologického pacienta.

Urotelové karcinómy môžu vzniknúť kdekoľvek v močových cestách. Viac ako 90% z nich vychádza z močového mechúra, zvyšná časť z obličkovej panvičky, močovodov a močovej trubice. Znamená to teda, že nie všetky nádory močového mechúra sú zároveň urotelovými nádormi a nie všetky urotelové karcinómy sú zhubné nádory močového mechúra, hoci sa až v 90 percentách prekrývajú.

Urotelový karcinóm močového mechúra vzniká premenou zdravých buniek vnútornej výstelky močového mechúra na nádorové a ich nekontrolovaným rastom. Urotelové bunky rovnako vystielajú obličkové panvičky, močovody a močovú rúru.

Medzi ostatné zriedkavé typy nádorov močového mechúra patria:

  • Skvamocelulárny karcinóm (3%)
  • Adenokarcinóm (2%)
  • Malobunkový karcinóm (<1%)