Diagnostika nádoru močového mechúra

Klinické vyšetrenie - fyzikálne vyšetrenie poskytuje informácie o znakoch zhubného nádoru močového mechúra a iných zdravotných problémoch. Lekár vyšetruje konečník a u žien aj pošvu s cieľom zistiť veľkosť nádoru v močovom mechúri a to, či sa rakovina rozšírila a ak áno, tak do akej miery.

Cystoskopia - odborné vyšetrenie močového mechúra, pri ktorom lekár vkladá osvetlený tubus s kamerou na konci do močovej rúry (uretry) tak, aby zistil prítomnosť nádoru vnútri močového mechúra alebo močovej rúry. Lekár môže urobiť cystoskopiu v ambulancii s použitím anestetického gélu. Cystoskopiu však možno vykonať aj v celkovej anestézii. Lekár môže do cystoskopickej trubice zasunúť chirurgický nástroj, pomocou ktorého odoberie vzorky tkaniva z nádoru alebo z akejkoľvek podozrivej oblasti sliznice mechúra. Tento postup sa nazýva biopsia. V niektorých prípadoch dokáže lekár odstrániť celý nádor. Zákrok sa označuje ako transuretrálna resekcia nádoru močového mechúra (TURBT). Cystoskopia v takomto prípade predstavuje vlastne prvý krok v liečbe.

Cytologické vyšetrenie moču - laboratórne vyšetrenie, pri ktorom sa určuje prítomnosť nádorových buniek v moči.

Histopatologické vyšetrenie - laboratórne vyšetrenie nádorových buniek zo vzorky tkaniva odobratého z nádoru počas cystoskopie. Histopatologickým vyšetrením sa stanovuje diagnóza rakoviny močového mechúra a odhaľujú sa špecifické charakteristiky nádoru, ktoré lekárovi umožnia presne určiť typ zhubného nádoru. Ak pacient absolvuje po cystoskopii (obvykle TURBT) chirurgický výkon, histopatologicky sa vyšetria aj vzorky nádoru získanej počas operácie. To je veľmi dôležité pre potvrdenie výsledkov prvej biopsie a získanie presnejšej informácie aj o štádiu zhubného ochorenia.

Rádiologické vyšetrenie - Ak histopatologické vyšetrenie dokáže, že nádor prerástol do hlbšej vrstvy (svaloviny) močového mechúra, potom je potrebné vykonať rádiologické vyšetrenie, ktorého cieľom je zistiť, či sa zhubný nádor rozšíril do tkanív a lymfatických uzlín mimo mechúra.

Po tom, ako urológ pri transuretrálnej resekcii (TUR) vykoná biopsiu, sú vzorky odoslané na histologické vyšetrenie. Následne patológ potvrdí, či má pacient urotelový karcinóm, a určí štádium a stupeň diferenciácie (tzv. grade) nádoru.

Urotelové karcinómy rozdeľujeme do 2 podtypov podľa charakteru rastu: papilárne a ploché.