Určenie štádia a grade karcinómu močového mechúra

Štádium urotelového karcinómu určuje rozsah jeho rastu do steny močového mechúra a rozšírenie metastáz v tele pacienta. Je základom pre správne rozhodnutie o liečbe. Čím je štádium ochorenia nižšie, tým je celková prognóza pacienta lepšia.

Stupeň diferenciácie (grade) popisuje mikroskopický vzhľad nádoru a rýchlosť jeho rastu. To, ako sa nádor šíri v stene močového mechúra a metastázovanie do vzdialených lymfatických uzlín alebo iných orgánov sú nevyhnutnou súčasťou stagingu, ktorý je zase dôležitý pre plánovanie liečby.

Existujú dva druhy stagingu:

  • Klinický - ovplyvňuje diagnostické rozhodnutia a liečbu nemetastatického ochorenia. Stanoví sa s ohľadom na: osobnú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, zobrazovacie vyšetrenia a výsledky biopsie získané pomocou minimálne invazívnych postupov
  • Patologický - určí sa až po stanovení klinického stagingu a pred začiatkom liečby, s ohľadom na: klinický staging, výsledky invazívnych zákrokov (operácia) a disekciu (odstránenie) zasiahnutých lymfatických uzlín

TNM klasifikácia a grading nádoru

Na určenie klinického a patologického stagingu urotelového karcinómu sa používa TNM klasifikácia

T—invazivita nádoru (u iných nádorov T predstavuje veľkosť nádoru)
N—postihnutie lymfatických uzlín
M—metastázy do vzdialených lymfatických uzlín alebo orgánov

Štádium 0 a I predstavuje svalovinu-neinfiltrujúci karcinóm;
štádium II až IV (s M0) predstavuje svalovinu-infiltrujúci karcinóm;
štádium IV s M1 predstavuje metastatické ochorenie
Štádium IV zahŕňa taktiež nádory močového mechúra bez postihnutia lymfatických uzlín (N0) alebo vzdialených metastáz (M0)

Štádium 0a: Ide o skoré štádium rakoviny, v ktorom je ochorenie lokalizované na povrchu vnútornej výstelky močového mechúra. Nádorové bunky sa nachádzajú v zhlukoch, ktoré je možné zväčša jednoducho odstrániť, pretože sa ešte nerozšírili do spojivového ani svalového tkaniva steny močového mechúra. Tento typ rakoviny sa tiež nazýva neinvazívny papilárny urotelový karcinóm.

Štádium 0is: Nazýva sa aj plochý tumor alebo karcinóm in situ (CIS). Nachádza sa iba vo vnútornej výstelke močového mechúra, neprerástol do jeho dutiny a nerozšíril sa ani do spojivovej alebo svalovej vrstvy. Ide o agresívne tzv. high grade ochorenie, ktoré neskôr môže infiltrovať svalovú vrstvu steny močového mechúra.

Štádium I: Karcinóm prerástol cez vnútornú výstelku, ale nerozšíril sa do svalovej vrstvy steny močového mechúra, lymfatických uzlín alebo iných orgánov.

Štádium II: Karcinóm infiltruje do svalovej vrstvy steny močového mechúra, ale neprerastá do tukového tkaniva v okolí močového mechúra, ani sa nerozšíril do lymfatických uzlín alebo iných orgánov. Označuje sa aj ako invazívny (svalovinu infiltrujúci) karcinóm.

Štádium III: Karcinóm prerástol cez svalovinu do tukovej vrstvy v okolí močového mechúra (perivezikálne tkanivo), u mužov do prostaty a u žien do maternice a vagíny, alebo sa rozšíril do blízkych (regionálnych) lymfatických uzlín.

Štádium IV: Karcinóm prerástol do panvovej alebo brušnej steny, do lymfatických uzlín mimo panvy (neregionálne uzliny) alebo do iných častí tela.