Určenie štádia a grade karcinómu močového mechúra

Štádium urotelového karcinómu určuje rozsah jeho rastu do steny močového mechúra a rozšírenie metastáz v tele pacienta. Je základom pre správne rozhodnutie o liečbe. Čím je štádium ochorenia nižšie, tým je celková prognóza pacienta lepšia.

Stupeň diferenciácie (grade) popisuje mikroskopický vzhľad nádoru a rýchlosť jeho rastu. To, ako sa nádor šíri v stene močového mechúra a metastázovanie do vzdialených lymfatických uzlín alebo iných orgánov sú nevyhnutnou súčasťou stagingu, ktorý je zase dôležitý pre plánovanie liečby.

Existujú dva druhy stagingu:

  • Klinický - ovplyvňuje diagnostické rozhodnutia a liečbu nemetastatického ochorenia. Stanoví sa s ohľadom na: osobnú anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, zobrazovacie vyšetrenia a výsledky biopsie získané pomocou minimálne invazívnych postupov
  • Patologický - určí sa až po stanovení klinického stagingu a pred začiatkom liečby, s ohľadom na: klinický staging, výsledky invazívnych zákrokov (operácia) a disekciu (odstránenie) zasiahnutých lymfatických uzlín

TNM klasifikácia a grading nádoru

Na určenie klinického a patologického stagingu urotelového karcinómu sa používa TNM klasifikácia

T—invazivita nádoru (u iných nádorov T predstavuje veľkosť nádoru)
N—postihnutie lymfatických uzlín
M—metastázy do vzdialených lymfatických uzlín alebo orgánov

Štádium 0 a I predstavuje svalovinu-neinfiltrujúci karcinóm;
štádium II až IV (s M0) predstavuje svalovinu-infiltrujúci karcinóm;
štádium IV s M1 predstavuje metastatické ochorenie
Štádium IV zahŕňa taktiež nádory močového mechúra bez postihnutia lymfatických uzlín (N0) alebo vzdialených metastáz (M0)

Štádium 0a: Ide o skoré štádium rakoviny, v ktorom je ochorenie lokalizované na povrchu vnútornej výstelky močového mechúra. Nádorové bunky sa nachádzajú v zhlukoch, ktoré je možné zväčša jednoducho odstrániť, pretože sa ešte nerozšírili do spojivového ani svalového tkaniva steny močového mechúra. Tento typ rakoviny sa tiež nazýva neinvazívny papilárny urotelový karcinóm.

Štádium 0is: Nazýva sa aj plochý tumor alebo karcinóm in situ (CIS). Nachádza sa iba vo vnútornej výstelke močového mechúra, neprerástol do jeho dutiny a nerozšíril sa ani do spojivovej alebo svalovej vrstvy. Ide o agresívne tzv. high grade ochorenie, ktoré neskôr môže infiltrovať svalovú vrstvu steny močového mechúra.

Štádium I: Karcinóm prerástol cez vnútornú výstelku, ale nerozšíril sa do svalovej vrstvy steny močového mechúra, lymfatických uzlín alebo iných orgánov.

Štádium II: Karcinóm infiltruje do svalovej vrstvy steny močového mechúra, ale neprerastá do tukového tkaniva v okolí močového mechúra, ani sa nerozšíril do lymfatických uzlín alebo iných orgánov. Označuje sa aj ako invazívny (svalovinu infiltrujúci) karcinóm.

Štádium III: Karcinóm prerástol cez svalovinu do tukovej vrstvy v okolí močového mechúra (perivezikálne tkanivo), u mužov do prostaty a u žien do maternice a vagíny, alebo sa rozšíril do blízkych (regionálnych) lymfatických uzlín.

Štádium IV: Karcinóm prerástol do panvovej alebo brušnej steny, do lymfatických uzlín mimo panvy (neregionálne uzliny) alebo do iných častí tela.

Táto webstránka používa cookies

Zvolením možnosti „Prijať všetky“ vyjadrujete súhlas so spracovaním cookies na personalizáciu, marketingové a analytické účely. Kliknutím na „Prispôsobiť“ máte možnosť výberu účelov, s ktorými súhlasíte. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Cookies môžu byť zdieľané s tretími stranami. Informácie o spracúvaní cookies nájdete na podstránke „O cookies“.


Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú funkcie, ako je napríklad navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez nevyhnutných cookies. Obmedzenie ich spracúvania môže mať za následok nesprávne fungovanie webstránky, alebo obmedzenie funkcionality webstránky.

Právny základ spracúvania nevyhnutných cookies - podľa zákona je možné nevyhnutné cookies spracúvať bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.


Preferenčné cookies

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Právny základ spracúvania preferenčných cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na účel spracovania preferenčných cookies.


Analytické cookies

Analytické cookies zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci webstránky používajú danú webstránku. Analytické štatistiky pomáhajú vlastníkom webov a aplikácií pochopiť, ako ľudia používajú ich webstránky a služby.

Právny základ spracúvania analytických (štatistických) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na analytický účel.


Marketingové cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

Právny základ spracúvania marketingových (reklamných) cookies - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel, na marketingový účel.


Nezaradené

Nezaradené súbory cookies sú cookies, ktoré práve zaraďujeme, spoločne s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies.


Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 21.2.2022