ČO JE HPV?

Ľudský papilomavírus (HPV) je veľmi bežný vírus, ktorý sa prenáša kožou alebo pohlavným kontaktom. Ľudské papilomavírusy sa vyskytujú nielen v oblasti genitálií a análneho otvoru, ale aj v oblasti dýchacích ciest, hlavy a krku. Vírusy sa do tejto oblasti môžu dostať napríklad pri pôrode alebo vďaka v populácii stále obľúbenejšiemu orálnemu sexu. Aj úzke spolužitie s infikovanou osobou, napríklad použitie rovnakého uteráka, môže byť rizikové.10

HPV sa prenáša najmä pohlavným stykom a počas svojho života sa s ním opakovane stretne až 80 % populácie. Týka sa to rovnako žien, ako aj mužov. V prípade približne 20 % infikovaných môže nákaza onkogénnymi typmi HPV prepuknúť do zdravie ohrozujúceho alebo smrteľného ochorenia.14

S infekciou HPV sa do svojej päťdesiatky stretne až osem z desiatich žien. Rôzne typy HPV sú pôvodcom viacerých vážnych ochorení, akým je aj rakovina krčka maternice.9

Bolo identifikovaných viac ako 150 typov HPV.11 Len niektoré z nich však môžu spôsobovať zdravotné problémy, ako sú nepríjemné genitálne bradavice a rakovina. V súvislosti s HPV prudko stúpa aj množstvo prípadov vzniku rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré úzko súvisia so zmenou v sexuálnom správaní, teda počtom sexuálnych partnerov a obľubou orálneho sexu.

HPV vírusy sa delia do dvoch základných skupín podľa ich onkogénneho potenciálu (schopnosti spôsobiť rakovinové zmeny)7:

Vysoko rizikové HPV (označované skratkou hr HPV - high risk HPV)15

 • Skupina 14 genotypov
 • Schopné vyvolať nádorové zmeny (epitel kože alebo sliznice orofaryngeálnej a anogenitálnej oblasti)
 • Zodpovedné za vznik karcinomu krčka maternice

Dva vysoko rizikové typy HPV16 a HPV18 spôsobujú až 70 percent prípadov rakoviny krčka maternice.12

Ostatné hr HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) spôsobujú zvyšných 30 percent prípadov rakoviny krčka maternice.

Aké riziko majú jednotlivé vysokorizikové typy HPV?

Pozitívny nález hr HPV16:
U 1 zo 4 žien zistené prednádorové zmeny krčka maternice
Pozitívny nález hr HPV18:
U 1 z 8 žien zistené prednádorové zmeny krčka maternice
Pozitívny nález ďalších 12 typov hr HPV:
U 1 z 19 žien zistené prednádorové zmeny krčka maternice

Nízko rizikové HPV (označované skratkou lr HPV - low risk HPV)16

 • Najmä HPV6, 11, 40, 42, 43
 • Spôsobujú genitálne bradavice a laryngeálne papilómy
 • HPV6 a HPV11 sú príčinou až 90 % prípadov genitálnych bradavíc

Viac o HPV


Zdroje:

 1. Národný onkologický inštitút
 2. Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
 4. GLOBCAN 2018 Globocan 2018, Graph production: Global Cancer, Observatory (Global Cancer Observatory ),
 5. ECIS - European Cancer Information System, 2020.
 6. Cooper K J Clin Pathol (1991), 44:990-996.
 7. 3Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626 ,
 8. Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60,
 9. Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
 10. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 11. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
 12. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
 13. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 14. TS MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
 15. CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL
 16. Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197
 17. www.mamejednadruhu.sk
 18. Poljak M, et al, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8:1139–1162.
 19. RNDr..Rajecová O, Je čas na zmenu - Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011, Andreas C. Chrysostomou et al., Viruses 2018, 10, 729
 20. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku: 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(3): 144–148.
 21. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010.
 22. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26
 23. HPV College JOURNAL, Březen 2019: HPV College JOURNAL ke stažení | HPV Guide HPV Guide je edukační portál pro odborníky ve zdravotnictví
 24. hpv16and18.com
 25. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017.
 26. Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
 27. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
 28. www.gardsil9.com
 29. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010
 30. www.mamejednadruhu.sk
 31. hpv16and18.com
 32. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.,Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 33. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 34. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku : 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč.
 35. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 36. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 37. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 38. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5
 39. www.gardasil9.com
 40. Alemayehu A, Markus J, Závodná K, Lohajová Behulová R. RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA ZASTÚPENIA GENOTYPOV VYSOKORIZIKOVÝCH HPV VÍRUSOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII.Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
 41. www.gardasil9.com