Skríning rakoviny krčka maternice12

Skríning je vyhľadávanie skorých štádií ochorenia, ktoré ešte nemajú klinické príznaky (teda choroba ešte neprepukla). Skríningové testy môžu pomôcť identifikovať tých, ktorým hrozí riziko vzniku niektorých typov rakoviny.

Pre rakovinu krčka maternice sú primárne dva typy testov, ktoré dnes používajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: test Pap a/alebo HPV test.

Väčšina nádorov krčka maternice sa vyskytuje u žien, ktoré prevenciu zanedbali. Dôvodom, pre ktorý mnoho žien vyšetrenie odkladá, bývajú aj obavy z výsledkov.

Žiaľ, na preventívne cytologické vyšetrenie chodí pravidelne len niečo vyše 20 % žien, čo je veľmi málo. Do ambulancií gynekológov prichádzajú neraz po desať a viacročnej absencii preventívnych vyšetrení, väčšinou už s neklamnými znakmi rozvinutého onkologického ochorenia. Základom prevencie rakoviny krčka maternice je teda chodiť na gynekologické vyšetrenia pravidelne!

Organizovaný skríning HPV: MZ SR pozýva ženy na preventívne cytologické vyšetrenie1

V súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza organizovaný pozývací cytologický skríning (prevedenie Pap testu), ako súčasť aktívnej prevencie. Nárok naň budú mať ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie (Pap test) sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negatívneho nálezu sa pokračuje v trojročnom intervale do veku 64 rokov. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne. Žena dostane zo zdravotnej poisťovne pozvánku do ambulancie k jej vlastnému zmluvnému praktickému gynekológovi. Ak žena nemá zmluvného praktického gynekológa, môže navštíviť najbližšiu gynekologickú ambulanciu v mieste svojho bydliska, alebo sa môže informovať vo svojej zdravotnej poisťovni.

Rutinný skríning rakoviny krčka maternice je jedným z najdôležitejších krokov v prevencii, kedy je možné zistiť, či je žena v riziku. Znižovať riziko je možné používaním kondómov počas pohlavného styku a obmedzením počtu sexuálnych partnerov, rovnako aj abstinenciou fajčenia. Dôležité je aj podporovať imunitu, nestresovať sa, nefajčiť, dodržiavať princípy zdravého životného štýlu. Aj napriek tomu, že žena už podstúpila očkovanie proti HPV, je skríning stále dôležitý, pretože vakcína nechráni proti všetkým vysokorizikovým druhom HPV.17

Na cytologické vyšetrenie majú však nárok všetky ženy po dovŕšení 18. roku veku alebo po prvom tehotenstve, pričom prvé dva roky sa robí vyšetrenie oba roky po sebe. Ak sú obe vyšetrenia v poriadku, stačí cytológiu opakovať až po troch rokoch. Ak sa však objavia čo i len minimálne zmeny, opakuje sa vyšetrenie každý rok, prípadne aj skôr (už po troch až šiestich mesiacoch), ak to vyžaduje charakter zmien v bunkách, alebo ak nebolo možné test z odobratej vzorky urobiť dostatočne spoľahlivo (napr. znečistenie vzorky hlienom, krvou).17

Zdroje:

 1. Národný onkologický inštitút
 2. Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
 4. GLOBCAN 2018 Globocan 2018, Graph production: Global Cancer, Observatory (Global Cancer Observatory ),
 5. ECIS - European Cancer Information System, 2020.
 6. Cooper K J Clin Pathol (1991), 44:990-996.
 7. 3Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626 ,
 8. Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60,
 9. Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
 10. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 11. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
 12. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
 13. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 14. TS MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
 15. CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL
 16. Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197
 17. www.mamejednadruhu.sk
 18. Poljak M, et al, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8:1139–1162.
 19. RNDr..Rajecová O, Je čas na zmenu - Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011, Andreas C. Chrysostomou et al., Viruses 2018, 10, 729
 20. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku: 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(3): 144–148.
 21. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010.
 22. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26
 23. HPV College JOURNAL, Březen 2019: HPV College JOURNAL ke stažení | HPV Guide HPV Guide je edukační portál pro odborníky ve zdravotnictví
 24. hpv16and18.com
 25. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017.
 26. Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
 27. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
 28. www.gardsil9.com
 29. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010
 30. www.mamejednadruhu.sk
 31. hpv16and18.com
 32. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.,Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 33. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 34. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku : 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč.
 35. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 36. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 37. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 38. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5
 39. www.gardasil9.com
 40. Alemayehu A, Markus J, Závodná K, Lohajová Behulová R. RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA ZASTÚPENIA GENOTYPOV VYSOKORIZIKOVÝCH HPV VÍRUSOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII.Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
 41. www.gardasil9.com