Liečba rakoviny krčka maternice

Možnosti liečby sa budú líšiť pre každú ženu v závislosti od štádia zisteného ochorenia. Je dôležité, aby žena so svojím lekárom prediskutovali možnosti liečby.

Operácia

Voľba terapie závidí od rozsahu a polohy nádoru. Carcinoma in situ v oblasti krčka sa vždy lieči chirurgicky. Po vykonaní biopsie (odber vzorky) sa postihnuté tkanivo odstráni mechanicky, elektricky alebo laserovou kónizáciou.

Začiatočné štádia rakoviny krčka maternice sa zvyčajne liečia kónizáciou – klinovitým vyrezaním nádoru a okolitého tkaniva v tvare kužeľa. Po tomto zákroku ženy môžu a otehotnieť a mať deti.

Pokročilé nádory si väčšinou vyžadujú hysterektómiu – odstránenie celej maternice a časti pošvy, vajíčkovodov, vaječníkov a lymfatických uzlín, ktoré sa vyšetrujú na prítomnosť nádorových buniek.

Ožarovanie

U väčšiny žien ožarovanie nasleduje po operácii. Oblasť panvy sa ožaruje buď z vonkajšieho zdroja, alebo sa priamo do krčka zavedú malé rádioaktívne ihly či sondy. Ak je nádor veľmi rozsiahly, ožaruje sa pred operačným zákrokom, aby sa zmenšil. Pokročilé štádiá rakoviny, prerastajúce cez stenu panvy, sa už zvyčajne nedajú operovať. Rádioterapia sa potom stáva základom liečby.

Chemoterapia

Chemoterapia sa podáva, ak sa nádor rozšíril mimo pohlavných orgánov. Zároveň s ňou sa užívajú lieky, ktoré tlmia nepríjemné vedľajšie účinky (lieky proti vracaniu) a nesteroidné analgetiká.

Zdroje:

 1. Národný onkologický inštitút
 2. Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
 4. GLOBCAN 2018 Globocan 2018, Graph production: Global Cancer, Observatory (Global Cancer Observatory ),
 5. ECIS - European Cancer Information System, 2020.
 6. Cooper K J Clin Pathol (1991), 44:990-996.
 7. 3Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626 ,
 8. Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60,
 9. Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
 10. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 11. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
 12. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
 13. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 14. TS MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
 15. CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL
 16. Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197
 17. www.mamejednadruhu.sk
 18. Poljak M, et al, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8:1139–1162.
 19. RNDr..Rajecová O, Je čas na zmenu - Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011, Andreas C. Chrysostomou et al., Viruses 2018, 10, 729
 20. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku: 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(3): 144–148.
 21. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010.
 22. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26
 23. HPV College JOURNAL, Březen 2019: HPV College JOURNAL ke stažení | HPV Guide HPV Guide je edukační portál pro odborníky ve zdravotnictví
 24. hpv16and18.com
 25. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017.
 26. Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
 27. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
 28. www.gardsil9.com
 29. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010
 30. www.mamejednadruhu.sk
 31. hpv16and18.com
 32. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.,Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 33. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 34. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku : 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč.
 35. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 36. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 37. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 38. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5
 39. www.gardasil9.com
 40. Alemayehu A, Markus J, Závodná K, Lohajová Behulová R. RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA ZASTÚPENIA GENOTYPOV VYSOKORIZIKOVÝCH HPV VÍRUSOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII.Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
 41. www.gardasil9.com