RAKOVINA KRČKA MATERNICE

Pôvodcom väčšiny prípadov rakoviny krčka maternice sú vysokorizikové typy ľudského papilomavírusu (HPV, skr. z angl. human papillomavirus).

Ľudský papilomavírus (HPV) je príčinou viac ako 95% prípadov rakoviny krčka maternice.1 Dlhodobé poznatky potvrdzujú, že dlhotrvajúca infekcia niektorými vysokorizikovými onkogénnymi typmi HPV (typ 16 a 18) je primárnou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice. Práve tieto dva typy sú zodpovedné za 70 % všetkých prípadov rakoviny krčka maternice2,3. Ide o druhý najčastejší karcinóm žien vo veku 15 až 44 rokov s celosvetovým výskytom viac ako 530 000 nových prípadov ročne a 270 000 úmrtí ročne.4 Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice viac ako 600 žien, z nich polovica je diagnostikovaná v 2. a v 3. štádiu a viac, ako 230 žien na toto ochorenie umiera5.

Rakovina krčka maternice je jedným z najčastejších typov rakoviny žien na celom svete. Začína v dolnej časti maternice, na jej vstupe, v takzvanom krčku.6

Úmrtiam na rakovinu krčka maternice by sa dalo účinne predchádzať. V súčasnosti sú možnosti modernej diagnostiky a následnej liečby na takej úrovni, že na toto ochorenie by u nás ani vo svete nemusela zomrieť žiadna žena. Ide o onkologické ochorenie, na ktoré existuje očkovanie a kde v prevencii zohrávajú dôležitú úlohu pravidelné prehliadky u gynekológa a vyšetrenie steru krčka maternice. Pri zistení skorej fázy alebo štádia pred rakovinou môže byť liečba veľmi úspešná.8

Rakovine krčka maternice sa teda dá účinne predchádzať dvomi spôsobmi a ich vhodnou kombináciou: sú to vakcinácia a pravidelný moderný skríning vyšetrením steru krčka maternice počas opakovaných preventívnych gynekologických vyšetrení.

Symptómy rakoviny krčka maternice20

Karcinóm krčka maternice spočiatku nemá žiadne symptómy, je bezpríznakový a dá sa odhaliť iba preventívnym laboratórnym vyšetrením steru krčka maternice. Keď sa však dostáva do agresívnej a invazívnej fázy, dostavia sa prvé vážne príznaky - obvykle vaginálny výtok, krvácanie mimo menštruačný cyklus, bolesti v oblasti panvy a tiež bolesti a krvácanie pri pohlavnom styku.

Diagnóza

Ak cytologické vyšetrenie krčka maternice preukáže prítomnosť abnormálnych buniek, robia sa ďalšie testy na potvrdenie diagnózy: kolposkopia, biopsiia.

Čo je kolposkopia?

Kolposkopia je dôležitým krokom k prevencii po prijatí abnormálnych výsledkov testu. Počas kolposkopie používa lekár kolposkop (osvetlené zväčšovacie zariadenie) na hľadanie problémov v krčku maternice, ktoré nie sú viditeľné voľným okom.

Čo je biopsia?

Počas kolposkopie sa lekár môže rozhodnúť pozrieť sa bližšie na bunky krčka maternice odobratím malej vzorky tkaniva. Biopsia je odoslaná do laboratória, aby sa zistilo, či sú prítomné zmeny buniek naznačujúce prekancerózu alebo rakovinu. Po zákroku žena môže pociťovať bolesť a mať vaginálne krvácanie alebo výtok.

Štádia rakoviny krčka maternice

Na základe infekcie v oblasti hrdla maternice vzniká nádor, ktorý prechádza viacerými fázami. Rakovina krčka maternice má niekoľko štádií a stupňov, pričom najľahšie je štádium CIN I a najťažšie štádia sú IA a IIA, kedy je potrebná chirurgická alebo rádiologická liečba. Nádor sa postupne vyvíja z miestneho epitelu a prechádza rôznymi stupňami závažnosti. Keď sa však dostane z prednádorových stupňov do nádorových, rozširuje sa z epitelu do cervikálneho kanálu. Práve zachytenie v prednádorovom stupni má najlepšiu prognózu.Zdroje:

 1. Národný onkologický inštitút
 2. Walboomers JM, et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.
 3. Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258-261.
 4. GLOBCAN 2018 Globocan 2018, Graph production: Global Cancer, Observatory (Global Cancer Observatory ),
 5. ECIS - European Cancer Information System, 2020.
 6. Cooper K J Clin Pathol (1991), 44:990-996.
 7. 3Oh ST, et al. Journal of Virology (2004), 78(5):2620-2626 ,
 8. Clancy S. Nature Education (2008), 7(1):60,
 9. Thomson E, et al. Journal od Cell Science (2013).
 10. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 11. Bzhalava et al. Virology. 445 (1–2): 224–31. doi:10.1016/j.virol.2013.07.015. PMID 23928291.
 12. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.
 13. Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 14. TS MZ SR 7/11/2019; Národný portál zdravia.
 15. CHAM_CxCaFactsHCPQuestions_Flyer_SK_2018_FINAL
 16. Wright TC, et al. Gynecologic Oncology 136 (2015): 189-197
 17. www.mamejednadruhu.sk
 18. Poljak M, et al, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8:1139–1162.
 19. RNDr..Rajecová O, Je čas na zmenu - Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011, Andreas C. Chrysostomou et al., Viruses 2018, 10, 729
 20. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku: 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(3): 144–148.
 21. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010.
 22. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26
 23. HPV College JOURNAL, Březen 2019: HPV College JOURNAL ke stažení | HPV Guide HPV Guide je edukační portál pro odborníky ve zdravotnictví
 24. hpv16and18.com
 25. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017.
 26. Doorbar J et al. Rev Med Virol. 2015;25(1):2-23.
 27. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5.
 28. www.gardsil9.com
 29. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie laboratórnej diagnostiky infekcie onkogénnymi ľudskými papilomavírusmi v prevencii karcinómu krčka maternice, Čiastka 19-23 Vestník MZ SR 2010
 30. www.mamejednadruhu.sk
 31. hpv16and18.com
 32. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683.,Andrae B, et al, J Natl Cancer Inst. 2008;100(9):622-629.
 33. Leyden WA, et al, J Natl Cancer Inst. 2005;97(9):675-683
 34. Skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku : 1.MUDr. Oliver Sadovský, CSc.: Onkológia (Bratisl.), 2014; roč.
 35. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 36. Sehnal B, Sláma J. Remedia (2015); 25: 22-26.
 37. NOR, Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2010, Vydavateľstvo NCZI, 2017
 38. Hausen zur H. Virology (2009); 384(2): 260-5
 39. www.gardasil9.com
 40. Alemayehu A, Markus J, Závodná K, Lohajová Behulová R. RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA ZASTÚPENIA GENOTYPOV VYSOKORIZIKOVÝCH HPV VÍRUSOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII.Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 164 – 168
 41. www.gardasil9.com